Ja, I ved stadig for lidt om prostitution

blog prost2 saloonskøger

Så er Christian Groes og co. igen på banen med et flammeskrift for mærkesagen: Sexkøb må IKKE forbydes.

Over de 11 spalter i Politikens kronik får den for sædvanlig udblæsning om hvor lidt man (ifølge skribenterne) ved om, hvordan et sexkøbsforbud gavner handlede kvinder – idet der med mange falbelader og ingen fakta tales midt imod de svenske og norske erfaringer med sexkøbsforbud – som foreløbig viser, at forbuddet har virket.

Men Groes og co. snakker abstrakt og manipulerende imod resultaterne, idet de emballerer deres antagelser i floromvunden forskerretorik og den klare mening: Vi ved ikke nok om, hvorvidt det virker, og derfor kan det også være, at det virker imod hensigten, og derfor bør vi ikke forbyde sexkøb. Først efter syv spalter på den sædvanlige kæphest kommer Groes & Co. frem til det, der erfaringsmæssigt er en sikker dealbreaker i dagens Danmark: Forsøg på at outcalle fortalerne for kriminalisering som snerpede, moralske vogtere. Det vil ingen jo være, så den skal lige føres til torvs (igen) nu hvor læseren er varmet op af de syv spalters akademiske udmattelsesridt omkring de handlede kvinder, der altid bruges som alibi for at ”beskytte” prostituerede mod en kriminalisering af kunderne.

I 8. spalte kommer ouverturen: Norden…ligestilling…bla bla, og så: ”…arbejdet med sex bliver genstand for en bekymring på ligestillingsområdet.” Bemærk betegnelsen ”arbejdet med sex.” Nu er læseren elegant sporet ind på, at det hele faktisk handler om sex – som de fleste vel forstår som noget, nogle mennesker gør sammen, fordi de har lyst til det og/eller lyst til at være intimt sammen med den anden person, og de begge (eller alle) gør specifikke ting i den akt, fordi de hver især har lyst til at gøre netop det . Mange tidligere prostituerede betegner det, der foregår mellem en kunde og en prostitueret som meget langt fra sex: Nemlig  som onani i et andet menneskes kropsåbninger – eller betalte overgreb. Det samme gør mange kvinder, der ikke selv har prøvet at være prostituerede. Men Christian Groes  foretrækker at kalde disse interaktioner for sex, så det gør han.

”Den svenske debat og politik har f.eks. i særdeleshed været ideologisk motiveret og fremhævet prostitution som en undertrykkende vareliggørelse af kvinder..” kommer det så, efter at Sveriges sexkøbsforbud er slået definitivt hen med en afrundende,  diffus fisen: ”Ligeledes er det fortsat uklart, hvilken effekt den svenske model i det hele taget har haft.” That’s big science for you!

blog prost svar til Groes

Det handler om kvinders seksualitet
Banen således kridtet op, skridter general Groes sejrssikkert ind i manegen med følgende svada: ” Men når dette tiltag samtidig begrænser kvinders seksualitet, mister det en del af sit kvindefrigørende potentiale. Kontrollen med kvinders seksualitet, hvad enten det gælder antal sexpartnere, strategiske transaktioner eller erotiske adfærd i det offentlige rum, har været underlagt kontrol i evigheder.”

Aha! Og hvordan er en kriminalisering af kunder en begrænsning af kvinders seksualitet?

Prostitution handler som alle på jordkloden har vidst i mange tusind år -  om at mænd betaler for at få adgang til kvinders kropsåbninger og for at få diverse serviceydelser af kvinderne i den forbindelse. Det handler om, at kvinden gør, hvad kunden ønsker, og kun dét. Kunden er bruger af kvindens krop og ydelser – kvinden stiller dette til rådighed, fordi kunden betaler. Handelen går ud på, at kundens ønsker opfyldes, og at hans lyster bliver tilfredsstillet.

Ethvert barn ved dette. Analfabeter ved det. Retarderede ved det. Det er nemlig ikke svær tilgængelig viden. Men Christian Groes ved det altså ikke. Eller foregiver ikke at vide det. Vi skal nemlig lege, at det handler om kvinders seksualitet – altså at prostituerede – undtagen lige de handlede – velovervejet ønsker at være prostituerede, fordi de har lyst til at lege med deres seksualitet og være sammen med mange mænd.

Som om dette ikke kunne lade sig gøre uden at være prostitueret? Som om man har mulighed for at udleve sine egne lyster ved at være prostitueret? Det svarer til at vi skulle lege, at arbejderne på tekstilfabrikkerne i Bangla Desh vælger jobbet, fordi de er vilde med haute couture. Eller at folk i U-lande bor på lossepladser, fordi de elsker tanken om recycling.

Det er rigtigt, at der findes en luksusdomina i det indre København, som har et almindeligt og socialt anerkendt arbejde ved siden af, mens hun et par dage om ugen lever nogle fantasier ud med nøje screenede kunder i domina-biksen, hvor hun styrer slagets gang minutiøst efter forudgående skriftlige aftaler. Hun har flere gange blandet sig i debatten og villigt stået frem (uden navn) som alibi for argumentet om, at prostitution handler om kvinders lyster. Måske findes der også sådan en i Jylland.

En alvorlig helbredsrisiko
Men for prostituerede er hovedreglen, at det ikke er for sjov, og at de får alvorlige skader af deres arbejde. Sådan lyder vidnesbyrdene fra eks-prostituerede, eksempelvis Tanja Rahm, og det samme viser resultater fra de undersøgelser, der ligger til grund for Europaparlamentets resolution om sexkøb fra februar i år, hvor de anbefaler den svenske model, altså kriminalisering af kunderne.

I resolutionen fremhæves det således, at “prostitution is also a health issue, as it has detrimental health impacts on persons in prostitution, who are more likely to suffer from sexual, physical and mental health traumas, drug and alcohol addiction, and loss of self-respect, as well as a higher mortality rate, than the general population.” Altså: Prostituerede har flere fysiske og psykiske lidelser, højere dødelighed, og får i højere grad misbrugsproblemer og mangel på selvrespekt end den generelle befolkning.

Man bliver hverken fysisk eller psykisk syg af at følge sine egne lyster. Derfor er det en stærkt provokerende påstand, når Groes & Co. overhovedet nævner kvinders seksualitet som noget, der er i spil i forbindelse med, at kvinder er prostituerede.

Kunder er generelt ikke Julemanden, der kommer for at være rare  – de kommer for at få, hvad de har betalt for, hvad det end er. Og det er ofte ting, som alle kan være enige om ikke er rare – også hvis man sidder på en høj hest og ignorerer Tanja Rahm og ligesindedes oplevelser af, at hver kunde, uanset hvordan han var, udførte overgreb mod betaling – hvilket ikke føles rart.

Et voldeligt erhverv
Derudover er mange prostitutionskunder voldelige og grænseoverskridende. Europaparlamentets resolution anfører, at forskning blandt prostitutionskunder viser at disse har et degraderende/nedsættende syn på kvinder. Og parlamentet skriver: ”  the normalisation of prostitution has an impact on violence against women; points in particular to data that show that men buying sex were more likely to commit sexually coercive acts against women and other acts of violence against women, and often presented misogynist attitudes.”

Mandlige “sex”købere er altså mere tilbøjelige til at begå seksuelle overgreb og andre voldelige handlinger mod kvinder. Se selv i bunden af resolutionen her, hvor der er henvisning til et hav af data, rapporter og undersøgelser, inklusive dem om de voldelige kunder.

Det vil sige, at ikke alene de prostituerede generelt oplever vold i forbindelse med deres erhverv, hvilket som bekendt normalt kun er tilfældet hvis man arbejder med udadreagerende psykisk syge eller er fængselsbetjent. I de andre erhverv er man imidlertid behørigt uddannet og trænet, velforberedt og mentalt og fysisk klædt på til disse konfrontationer. Desuden har man en fagforening og en ledelse i ryggen. Ingen af disse faktorer gælder for prostituerede, som ofte oplever volden når de er 100% sårbare og helt fysisk afklædte. Som Tanja Rahm udtrykte det i et radioprogram: ”Der er vist ingen andre erhverv, hvor man pludselig risikerer at få stukket en finger op i røven.”

Ingen adgang til godteposen
Groes & Co. arbejder altså for eksistensen af et erhverv med høj risiko for allehånde skader. Men læs nu, hvordan han manipulerer videre: ”Hvis et politi- og straforienteret forbud mod sexkøb er en legitim indsats over for mænds adgang til kvindens seksualitet, ophæves den legitimitet til gengæld af en stigende kontrol med og stigmatisering af kvinden som et seksuelt handlende væsen. Derfor er et forbud ikke nødvendigvis det samme som ligestilling. Forbudstilgang er i sig selv udtryk for et brud med en ellers nedtonet kriminaliseringspolitik i Norden, hvor øget frisættelse af kvinden har stået over formynderisk kontrol.”

Mænds adgang til kvinders seksualitet? Sikke en italesættelse. For det første er det ikke kvinders seksualitet, prostitutionskunder får adgang til. Det er deres kroppe og deres ydelser, på kundens betingelser og efter kundens krav og ønsker. For det andet: ”Adgang”? Ordet signalerer, at vi taler om en attraktiv goodiebag, der kun er åben for særligt godkendte, og at der er noget lidt snerpet ved denne tilgang. Det er en gammelsexistisk ide, at sex i almindelighed er en vare, som kvinder kan belønne eller straffe manden med alt efter om hun udleverer den eller ikke. Og den idé bærer Groes og co. næring til, idet de på samme tid siger, at det er det altså – og at det vil forbudstilhængerne bekæmpe. Men – for det første er sex i almindelighed jo ikke en vare, men som før nævnt efter min – og forhåbentlig den almindelige moderne opfattelse – noget, folk gør med hinanden, fordi de har lyst. Så giver det jo ingen mening at påstå, at nogen skulle synes, at det må de ikke. Men med de retoriske kneb – man fristes til at sige listepik-agtigt – får forskerne her italesat tingene som om, at hvis man vil kriminalisere prostitutionskunder, så vil man ikke have, at folk skal have sex, for man er imod at kvinder har mange sexpartnere, og man er imod at mænd har sexmed kvinder. Det er gudsbenådet sludder og håbløst pladder.

Jo, det handler nemlig om ligestilling
Som så ”leder hen” til ”konklusionen” om at sexkøbsforbud ikke nødvendigvis er ligestilling. Europaparlamentet konkluderer ellers netop i resolutionen – på baggrund af utallige data – at eksistensen af prostitution forhindrer ligestilling generelt. Blandt andet skriver de: “whereas prostitution and forced prostitution are intrinsically linked to gender inequality in society and have an impact on the status of women and men in society and the perception of their mutual relations and sexuality.”

og:

“whereas any policy on prostitution has an impact on achieving gender equality, affects the understanding of gender issues and delivers messages and norms to a society, including its youth”

og:

“Recognises that prostitution, forced prostitution and sexual exploitation are highly gendered issues and violations of human dignity, contrary to human rights principles, among which gender equality, and therefore contrary to the principles of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including the goal and the principle of gender equality.”

Det vedrører altså os alle, om vi har prostitution eller ej. Signalværdien af den svenske model skubber ligestillingen i den rigtige retning, mens accept af kundernes status som forbrugere og købere fastholder stereotyper og en negativ udvikling på ligestillingsområdet.

Derudover er det ikke kun de prostituerede, der rammes af den vold, faget giver kunder mulighed for at udfolde. Resolutionen nævner netop, som citeret før:  “data that show that men buying sex were more likely to commit sexually coercive acts against women and other acts of violence against women, and often presented misogynist attitudes.” De voldelige handlinger rammer altså ikke kun prostituerede, men kvinder generelt. Her minder jeg lige om den EU-rapport om vold mod kvinder, der kom i marts, og som viste at 50% af kvinder i EU har oplevet fysisk eller seksuel vold eller trusler om vold  siden 16-årsalderen. I Danmark er tallet 55 %. Se nationale data her.

Og ja, flest kvinder rammes af partnervold, og flest mænd begår det. En ligestillingsproblematik, som fastholdes og forstærkes, så længe vi insisterer på at holde prostitutionskunders rettigheder i hævd og dermed understøtte et kvindesyn, der burde høre fortiden til.

Alt I alt – det eneste rigtige, Christian Groes og Co. skriver i deres kronik i dag, er den åbenhjertige overskrift: ”Vi ved stadig alt for lidt om handel med sex.”

 

3 thoughts on “Ja, I ved stadig for lidt om prostitution

 1. Jo Rune. Det øjeblik, hvor kvinders seksualitet (egentlig et forkert udtryk for prostitution handler absolut ikke, og har aldrig nogensinde handlet om kvinders seksualitet men købers seksuelle ønsker og krav) er blevet en salgsvare, vedkommer det i allerhøjeste grad samfundet. Ligesom al anden handel med varer.

  Problemet med lige netop denne her vare er, at samfundet skal bruge umådelig mange ressourcer og penge på at bekæmpe kriminaliteten, der er en fuldkommen uundgåelig konsekvens af prostitution – det ved vi med 100% sikkerhed fra lande, der har eksperimenteret med forskellige legaliseringsmodeller. I samtlige lande har de organiserede bander overtaget branchen og menneskehandlen er blevet en fast bestanddel af vareleverancerne til bordeller og escorten.

  Og samfundet skal bruge over 40 millioner kroner hvert eneste år alene på skadesreduktion – og vi taler om skadesreduktion over hele branchen – ikke kun gadeprostituerede men også fra den “fine” ende af branchen. De har alle brug for hjælp fordi det er så umådelig destruktivt at være prostitueret.

  Og det er altså samfundet, der skal betale. Så jo, det er absolut noget vi skal blande os i.

  • Hej Anne, jeg har ikke set at der var kommet en kommentar før nu.
   Men lad mig starte med at sige at i mit verdensbillede er din præmis helt forkert. Jeg ser ikke prostitution som en branche hvor der findes en vare. Men hvor der ydes en service. Jeg har aldrig kunnet forstå den retorik, for hvordan kan man reelt set anskue et andet menneske som en vare. Jeg kan ikke. Jeg ser ikke kvinders seksualitet som noget der kan gøres til en vare. Jeg ser prostitution som en slags oplevelses økonomi ligesom andre service områder. Der sælges IKKE et produkt. Der ydes en service i form af fysisk stimulering af kunden( for mange kunder nok også psykisk stimulering) Og jeg er helt på linie med at det er ikke en service man som sådan har krav på som mand. Men har man krav på at tage på spa ophold og få dybdegående olie massager af massører der selv bliver nedslidte og får muskelømhed af at gentage disse behandlinger? Jeg ved det vil blive opfattet som en kontroversiel holdning. Men jeg ser det som sådan.
   I virkeligheden mener jeg at det handler om 2 ting.
   1: Den kristen konservativt inspirerede skam forbundet med kvinder og sex, der afleder menneskesynet at prostituerede er undermennesker, skal bekæmpes så en kvinde frit kan sige “Jeg har lyst til at tjene penge på at have sex med mænd” uden at blive stigmatiseret eller få sin sunde fornuft betvivlet.
   2: Systemsynet at al prostitution er ondt og kvindefjendsk skal nuanceres.
   Mht. dit argument om bander og organiseret kriminalitet er jeg enig i at det er et af de største problemer med prostitution. Men det er jo så himmelråbende klart at grunden til dette sker er at legaliseringen af prostitution er en pseudo legalisering der på den ene side lovliggør at den enkelte kvinde er prostitueret, men samtidige kulturelt stadig bliver stemplet som “LUDER” hvis hun står frem. Ydermere er det ikke tilladt for hende at hyre en chauffør eller telefon passer da denne person kan dømmes efter rufferi lovgivningen. Således bliver kvinder der arbejder lovligt som prostituerede og betaler skat af deres indkomst, nødsaget til at finde mennesker til disse opgaver der vil affinde sig med at blive betalt sort og for at udføre en opgave der juridisk set er ulovlig. Så er det jo klart at de mennesker der er villige til at udføre disse opgaver ikke er mennesker man ideelt set har lyst at omgive sig med.
   Mht. hvorvidt prostitution er destruktivt for alle er jeg simpelthen nødt til at stille mig tvivlende. Og ja det koster samfundet penge at samle folk op når de er faldet men det er derfor jeg glædeligt betaler den skat vi betaler i Danmark, for at vi kan have en social sektor der kan hjælpe folk i nød. Fremadrettet bør der være mere fokus på at acceptere at nogle kvinder (Om det så kun er 1 af 100) rent faktisk godt vil dette job. Og jeg vil betale alt det i skat det koster at få reddet de kvinder der er i prostitution af de forkerte grunde, inden de kommer dertil, hvis det betyder at den ene kvinde der er der fordi hun har lyst kan få lov at være glad for det hun gør uden stigmatisering.
   Og det er derfor jeg bliver så ked af det når alting skal puttes i samme kasse, for sådan er det bare ikke, men fordi vores samfund er delt imellem dem der ser prostituerede som “ofre” og en underliggende forståelse i det etablerede samfund at de er “andenrangs væsner” er der meget få af de der bare gerne vil have lov at leve deres liv på egne præmisser der har lyst at stå frem i en så hårdt optrukket debat.

 2. Jeg bliver meget ked af den vrede der forekommer i dette blog opslag. Jeg kommer aldrig til at forstå hvordan nogen mennesker kan mene at det vedkommer samfundet at en mand og en kvinde foretager en transaktion hvor en får en seksuel ydelse og den anden får betaling. Men jeg kan heller ikke stå blind overfor al den data der bliver præsenteret her, hvilket stiller mig i et dilemma. Jeg ved at nedenstående vil bære præg af en personlig bekendt der ikke nødvendigvis kan antages at være repræsentativ.
  Faktum er at jeg kender en kvinde der arbejder med escort og elsker det, hun ville ikke undvære det for noget. Og hvor jeg med al den præsenterede data om voldelig adfærd bliver opmærksom på en masse problemstillinger i forbindelse med prostitution savner jeg at nogen laver en national rundspørge blandt prostituerede om hvordan de ser mulige løsninger. For faktum er at der er simpelthen forskel på at være gadeprostitueret der gør det for at få penge til overlevelse eller et fix og på at tjene lidt ekstra som escort, og når man dækker begge ind under samme hat begår man begge en stor uret. Jeg savner nogen der tager de frivilligt prostituerede(som min veninde)s parti og forsøger at styrke deres retsstilling og arbejdsvilkår på disse kvinders egne termer. Og jeg savner en respekt omkring at disse kvinder vælger dette på trods af et etableret samfund der på den ene side “slut-shamer” deres livsstil og gudhjælpemig en kvinde rets sag der vil nedgøre dem til ofre. Jeg bliver så trist til mode over at der ikke er plads til at nuancere og individualisere løsningsmodellerne. Faktum er jo at for hver gang prostitutions modstandere kan bringe en person der har været “offer” for prostitution ind i debatten kan der jo også findes en tilsvarende der er direkte uenig. Selv i kommentarsporet til den linkede blog af Tanja Rahm er der en kvinde der med navns nævnelse endda står ved at hun kan lide det hun gør. At stille sig op og sige at den ene har mere ret end den anden vil jeg aldrig kunne acceptere. Jeg håber blot en dag at min veninde vil kunne præsentere sig offentligt og sige hvad hun laver uden at blive set som “slut” eller “offer” men blot som en kvinde der har truffet et valg der var rigtigt for hende.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>